TSPSC,APPSC పరీక్షా సిరీస్ లో భాగంగా మొత్తం 1100 కి పైగా టాపిక్ వైజ్ పరీక్షలు నిర్వహించబడతాయి . అలానే మీ కోర్స్ ప్రకారం 30 గ్రాండ్ టెస్ట్ లు కూడా నిర్వహించబడును . మరిన్ని వివరాలకు 9492614463 కి కాల్ చెయ్యండి
Indian Polity In telugu Syllabus


Indian Polity సబ్జెక్ట్ మొత్తం మీద 95 టాపిక్ వైజ్ టెస్ట్ లను నిర్వహించటము జరుగును
→ భారత రాజ్యాంగ చారిత్రక నేపధ్యం, ముఖ్య చట్టాలు-1
→ భారత రాజ్యాంగ చారిత్రక నేపధ్యం, ముఖ్య చట్టాలు-2
→ భారత రాజ్యాంగ చారిత్రక నేపధ్యం, ముఖ్య చట్టాలు-3
→ భారత రాజ్యాంగ పరిషత్ నిర్మాణం, భారత రాజ్యాంగ ముఖ్య లక్షణాలు-1
→ భారత రాజ్యాంగ పరిషత్ నిర్మాణం, భారత రాజ్యాంగ ముఖ్య లక్షణాలు-2
→ భారత రాజ్యాంగ ప్రవేశిక-1
→ భారత రాజ్యాంగ ప్రవేశిక-2
→ భారత యూనియన్, కొత్త రాష్ట్రాల ఏర్పాటు, పౌరసత్వం-1
→ భారత యూనియన్, కొత్త రాష్ట్రాల ఏర్పాటు, పౌరసత్వం-2
→ భారత యూనియన్, కొత్త రాష్ట్రాల ఏర్పాటు, పౌరసత్వం-3
→ ప్రాధమిక హక్కులు - ప్రాధమిక విధులు-1
→ ప్రాధమిక హక్కులు - ప్రాధమిక విధులు-2
→ ప్రాధమిక హక్కులు - ప్రాధమిక విధులు-3
→ ప్రాధమిక హక్కులు - ప్రాధమిక విధులు-4
→ ప్రాధమిక హక్కులు - ప్రాధమిక విధులు-5
→ ప్రాధమిక హక్కులు - ప్రాధమిక విధులు-6
→ ఆదేశ సూత్రాలు-1
→ ఆదేశ సూత్రాలు-2
→ ఆదేశ సూత్రాలు-3
→ కేంద్ర ప్రభుత్వం-1
→ కేంద్ర ప్రభుత్వం-2
→ కేంద్ర ప్రభుత్వం-3
→ కేంద్ర ప్రభుత్వం-4
→ కేంద్ర ప్రభుత్వం-5
→ కేంద్ర ప్రభుత్వం-6
→ కేంద్ర ప్రభుత్వం-7
→ కేంద్ర ప్రభుత్వం-8
→ కేంద్ర ప్రభుత్వం-9
→ కేంద్ర ప్రభుత్వం-10
→ కేంద్ర ప్రభుత్వం-11
→ కేంద్ర ప్రభుత్వం-12
→ కేంద్ర ప్రభుత్వం-13
→ కేంద్ర ప్రభుత్వం-14
→ కేంద్ర శాసన సభ - పార్లమెంట్-1
→ కేంద్ర శాసన సభ - పార్లమెంట్-2
→ కేంద్ర శాసన సభ - పార్లమెంట్-3
→ కేంద్ర శాసన సభ - పార్లమెంట్-4
→ కేంద్ర శాసన సభ - పార్లమెంట్-5
→ కేంద్ర శాసన సభ - పార్లమెంట్-6
→ కేంద్ర శాసన సభ - పార్లమెంట్-7
→ కేంద్ర శాసన సభ - పార్లమెంట్-8
→ కేంద్ర శాసన సభ - పార్లమెంట్-9
→ భారతన్యాయ వ్యవస్థ-1
→ భారతన్యాయ వ్యవస్థ-2
→ భారతన్యాయ వ్యవస్థ-3
→ భారతన్యాయ వ్యవస్థ-4
→ భారతన్యాయ వ్యవస్థ-5
→ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం-1
→ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం-2
→ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం-3
→ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం-4
→ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం-5
→ భారత సమాఖ్య - కేంద్రరాష్ట్ర సంబంధాలు-1
→ భారత సమాఖ్య - కేంద్రరాష్ట్ర సంబంధాలు-2
→ భారత సమాఖ్య - కేంద్రరాష్ట్ర సంబంధాలు-3
→ భారత సమాఖ్య - కేంద్రరాష్ట్ర సంబంధాలు-4
→ భారత సమాఖ్య - కేంద్రరాష్ట్ర సంబంధాలు-5
→ భారత సమాఖ్య - కేంద్రరాష్ట్ర సంబంధాలు-6
→ కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు
→ స్థానిక ప్రభుత్వాలు-1
→ స్థానిక ప్రభుత్వాలు-2
→ స్థానిక ప్రభుత్వాలు-3
→ స్థానిక ప్రభుత్వాలు-4
→ స్థానిక ప్రభుత్వాలు-5
→ స్థానిక ప్రభుత్వాలు-6
→ స్థానిక ప్రభుత్వాలు-7
→ స్థానిక ప్రభుత్వాలు-8
→ స్థానిక ప్రభుత్వాలు-9
→ స్థానిక ప్రభుత్వాలు-10
→ రాజ్యంగ సవరణ పద్దతి-1
→ రాజ్యంగ సవరణ పద్దతి-2
→ అత్యవసర అధికారాలు-1
→ అత్యవసర అధికారాలు-2
→ రాజ్యాంగ, రాజ్యాంగేతర మరియు చట్టేతర సంస్థలు-1
→ రాజ్యాంగ, రాజ్యాంగేతర మరియు చట్టేతర సంస్థలు-2
→ రాజ్యాంగ, రాజ్యాంగేతర మరియు చట్టేతర సంస్థలు-3
→ రాజ్యాంగ, రాజ్యాంగేతర మరియు చట్టేతర సంస్థలు-4
→ రాజ్యాంగ, రాజ్యాంగేతర మరియు చట్టేతర సంస్థలు-5
→ రాజ్యాంగ, రాజ్యాంగేతర మరియు చట్టేతర సంస్థలు-6
→ సంక్షేమ యంత్రాంగం - 1
→ సంక్షేమ యంత్రాంగం - 2
→ సంక్షేమ యంత్రాంగం - 3
→ సంక్షేమ యంత్రాంగం - 4
→ సుపరిపాలన, సమాచార హక్కు చట్టం-1
→ సుపరిపాలన, సమాచార హక్కు చట్టం-2
→ రాజకీయ ప్రార్టీలు - పార్టీ పిరాయింపులు-1
→ రాజకీయ ప్రార్టీలు - పార్టీ పిరాయింపులు-2
→ రాజకీయ ప్రార్టీలు - పార్టీ పిరాయింపులు-3
→ షెడ్యూల్, గిరిజన ప్రాంతాల పాలన
→ ఇతరములు
→ IndianPolity Grand Tests-1
→ IndianPolity Grand Tests-2
→ IndianPolity Grand Tests-3
→ IndianPolity Grand Tests-4
→ IndianPolity Grand Tests-5
→ IndianPolity Grand Tests-6
→ IndianPolity Grand Tests-7
→ IndianPolity Grand Tests-8
→ IndianPolity Grand Tests-9
→ IndianPolity Grand Tests-10